400 let ŽIVÉ!

objevte život krkonošských luk
 

Květnaté louky

Pestrý živý koberec. Jemný, svěží, barevný...

Domov kobylek, motýlů i mravenců upletený z jemných i drsných travin, modrých zvonků, červených knotovek, žlutých a oranžových jestřábníků a léčivých hořců…

Ukažte živé klenoty dětem!

Kdysi dávno, když byla louka ještě lesem, přišli první lidé. Stromy pokáceli, půdu obdělali, založili zde políčka a louky, pásli dobytek, sekali a sklízeli trávu. Tak společnou rukou příroda a člověk za stovky let vytvořili květnaté louky. V Krkonoších na nich potkáte přes dvě stě druhů rostlin a mnohonásobně vyšší počet živočichů. Na jediné louce, Sluneční stráni, bylo nalezeno 167 druhů brouků. Kolik jiných druhů hmyzu, háďátek či kroužkovců zde ještě žije? Tisíce? Kdo ví. Někteří luční obyvatelé jsou vzácní a chránění, jako třeba zvonek český – rostlina, která vznikla v Krkonoších před několika tisíci lety a za posledních několik stovek let doputovala z karů na krkonošské louky, ale dál již ne. Jiné organismy jsou zase velice zajímavé pro současnou vědu. Kdo z nás například tuší, že poblíž Velké Úpy existuje stále ještě nedostatečně probádaná „evoluční továrna“ na jestřábníky, žluté, oranžové a červené kytičky, které se zde rozmnožují způsobem zamotávajícím hlavu i těm nejbystřejším badatelům? A třeba motýli jsou bez květnatých luk ztracení. Jednu kytku potřebují k jídlu, jinou k nakladení vajíček a další na to, aby měli co jíst malí hmyzáčci. Ptákům slouží louky jako místo k ukrytí hnízd a výchově mláďat. A my lidé? Těm z vás, kteří rádi chodíte přírodou, se určitě nejvíce líbí louky v době jejich květu. Pestrost barev, které dokáže louka poskytnout, je pozoruhodná. Není nad to sednout si při letních toulkách do trávy, koukat do dáli a vdechovat vůni květů. Otázkou je, kolik z nás má na tento krásný druh odpočinku za chalupou. Pokud jste to ještě nezkoušeli, berte to jako tip na letošní či příští léto.

 

Farmářské stezky

Vydejte se krkonošskou přírodou a ochutnejte to nejlepší od místních farmářů druhově bohatých luk.

Farmáři

Svým hospodařením chrání druhově bohaté louky a přináší Vám výrobky plné chuti krkonošské přírody.

Galerie krkonošských luk

Druhově bohaté louky jsou odkazem minulosti, objevte nyní jejich pestrost.  

 
 
druhově bohaté louky
druhově bohaté louky
druhově bohaté louky
druhově bohaté louky
druhově bohaté louky
druhově bohaté louky - kosení
druhově bohaté louky
 

Kontakt

Partner Správy KRNAP při realizaci projektu LIFE CORCONTICA

TEL: 774650809  |  kfs@daphne.cz

Vytvořeno s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE+ v rámci projektu LIFE CORCONTICA (LIFE11 NAT/CZ/490).