Horský hotel

souřadnice:

50.6491125N

15.7481003E

cyklostezka

s dětským kočárkem

       Luční enkláva Volské Louky (také nazývané jako louka pod Sokolskou boudou nebo Černá Hora – Horský hotel) byla v minulosti využívána pro seč sena a letní pastvu volů. Louky byly i tehdy velmi málo úživné, proto na nich nebylo možné pást krávy (jejich mléko bylo základní potravinou tehdejších horalů a při pastvě na chudých porostech dávaly mléka méně).

          Dominantou Volské Louky je polorozpadlá Sokolská bouda v její horní části. V létě s červenou barvou jejích stěn ladí velké porosty chráněného jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum). Nejlépe jdou vidět 2–4 týdny po seči, kdy jestřábník začne kvést a výrazně převyšuje posekanou louku okolo.

       Rozloha nynější enklávy je přibližně 4,5 hektaru a uživila by přibližně čtyři a půl krávy (nebo třicet ovcí nebo tři kobyly s jedním hříbátkem). Kolem roku 1800 však louky byly přibližně 5 × větší, měly tedy přes 20 hektarů a krav (tehdy tedy raději volů) by se na nich mohlo pást až dvacet.

   Podpořte krkonošské louky, přijeďte se na ně podívat …

Černá Hora-Horský hotel
Černá Hora-Horský hotel
výhled s nesečeným pásem pro hmyz
výhled s nesečeným pásem pro hmyz
louka s jestřábníkem oranžovým
louka s jestřábníkem oranžovým
jestřábník oranžový
jestřábník oranžový