Norbert Tippelt

Krkonošský sekáč

Mladý hospodář, jeden z mála, který pokračuje v rodinné tradici hospodaření v Krkonoších. Při své práci využívá originální horskou techniku. Na enklávě Honzův potok, kterou obhospodařuje, můžete vidět pasoucí se ovce i skot.

Dříve obvyklé sečení luk kosou si může každý vyzkoušet na tradiční akci Krkonošský sekáč, kterou tento hospodář každoročně pořádá.

Lesní 242, Janské Lázně, 542 25