Orchidejová stezka
(10,3 km)

prodej ze dvora

       Orchidejová stezka vede po jižním svahu Černé hory. U obecní hospody je možné zaparkovat. Odtud je příjemné vést kroky podél Bolkovského potoka lemovaného udržovanými domky i chalupami přespolních. Na přelomu března a dubna je údolí zaplaveno bledulemi. V pozdějším čase není vzácné v blízkých listnatých remízcích olší, jasanů a javůrků najít „zlatohlávka“ – lilii zlatohlavou.

          Po vystoupání na nejvyšší bod trasy, kótu 752, vám budou odměnou nádherné panoramatické výhledy na Podkrkonošskou pahorkatinu, Novopackou vrchovinu a na Táborský hřbet.

       Bolkovské louky jsou v péči místních hospodářů, pana Jana Chmelík, Jiřího Vondráka a javornických NERZ, s.r.o. Louky byly povětšinou dříve poli, později intenzifikovanými loukami s neblahými dopady přesévání a zřejmě i minerálního hnojení. Pouze v méně dostupných koutech se dochovali střípky dříve pestré luční mozaiky. Za posledních 20 let extenzivní péče je již dobře patrné celkové zlepšování stavu luk.

      Pokud se vydáte podél lesa asi ½ km směrem na východ, navíc ve správný čas před sečí tj. cca před polovinou července, přijdete na loučku „u posedu“, nyní již sice bez posedu, zato s orchidejemi vemeníkem dvoulistým a pětiprstkou žežulníkem. Loučka u posedu, jediná od pěšiny napravo, nebyla na rozdíl od luk v okolí, přeorána a doseta kulturními druhy trav. Proto si uchovala svoji historickou, vyváženou skladbu bylin.

      Trasa vede dál po hřebeni, kde se po pravé straně nachází jilm. Je vzácný tím, že již neroste téměř nikde nadivoko. Když se podíváme vlevo, tak uvidíme jediný nezmeliorovaný mokřad s výskytem prstence májového. O tento mokřad je dlouhodobě udržovaný Správou KRNAP.

V rámci putování si můžeme zakoupit na farmě Ovcheese ovčí sýry a další ovčí produkty.

pohled z bolkovských luk do krajiny
pohled z bolkovských luk do krajiny
vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
lilie zlatohlavá
lilie zlatohlavá