Horní Malá Úpa – Nové Domky

souřadnice:

50.7431761N

15.8224033E

cyklostezka

pastva

s dětským kočárkem

      V roce 1769 povolil majitel maršovského panství horalům, aby si v lokalitě Horní Malá Úpa – Nové Domky založili nové chalupy, odtud název osady. Každý horal měl před i za chalupou k dispozici pás louky, a tak v krkonošské krajině vzniklo ojedinělé lánové uspořádání osady, které bývalo typické pro zemědělské kraje ve 13. či 14. století.

         Středem lokality protéká potok jménem Černá voda. Díky tomu je zde pestrá mozaika společenstev rostlin od suchých smilkových trávníků, přes středně vlhké louky až po vegetaci mokřadů a břehů vodotečí. Na prameništích a vlhkých částech luk budete pozorovat různé druhy ostřic, krásná je ostřice měchýřkatá. V loukách uvidíte kriticky ohrožený jestřábník červený, který patří do skupiny oranžově kvetoucích jestřábníků (Ano, ty hubené a chlupaté malé pampelišky:-)). Smilkové trávníky zdobí silně ohrožená Violka žlutá sudetská, endemit sudetských pohoří. Roztroušeně budete potkávat na podzim kvetoucí hořec tolitovitý, erbovní rostlinu Krkonošského národního parku.

        Jsou tu louky sečené, pasené i místa ponechaná ladem. Část luk spásají ovce, část skotský náhorní skot (Highland Cattle, rohatí chlupáči) farmáře Martina Uhra z Boudy Malá Úpa, kde zájemci mohou v jeho originálních receptech ochutnat jemné maso rostlé v horském prostředí druhově bohatých krkonošských luk.

Podpořte krkonošské louky, přijeďte se na ně podívat …

Rennerovy boudy
Rennerovy boudy
všivec lesní
všivec lesní
všivec lesní
všivec lesní
Dolní Malá Úpa
Dolní Malá Úpa