Černá Bouda

souřadnice:

50.6554419N

15.7456756E

cyklostezka

pastva

s dětským kočárkem

         Luční enkláva Černá Bouda (neboli Černá Paseka) se s průměrnou nadmořskou výškou 1250 m n. m. řadí k jedněm z nejvýše položených lučních enkláv v Krkonoších (výše leží pouze louky okolo Petrovy Boudy) a k enklávám s jedněmi z nejkrásnějších výhledů. Z jednoho místa můžete přehlédnout celou východní polovinu primárně bezlesého centrálního hřebene – od Luční hory, přes Studniční horu, Sněžku s Obřím dolem a až po Svorovou horu.

      Až do konce 19. století zde stávala pouze malá hájenka, která prošla několika přestavbami, než na jejím místě vznikl hotel, jaký známe dnes. Nejzajímavější byla podoba z přelomu 19. a 20. století, kdy byla součástí tehdejšího hostince vyhlídková dřevěná věž.

      V té době zde také fungovala poštovna. Vzhled samotné luční enklávy se nejspíš příliš nezměnil – z mapových podkladů je zřejmé, že tvar dvou kosočtverců nad sebou, který je pro louky pod Černou Boudou typický, přetrvává již od 1. poloviny 19. století do současnosti. Změna probíhala v posledních desítkách let především při pohledu „dovnitř“ louky – ubylo rostlinných druhů.

       Z botanického hlediska jsou nejzajímavější lemy okolo cest (výskyt např. chráněné mochny zlaté, Potentilla aurea), ostatní louky byly poškozeny při stavebních pracích během výstavby hotelu, dlouhodobým mulčováním a ponecháním některých míst dlouhodobě ladem. Na loukách se tedy intenzivně pracuje na obnově druhové bohatosti pomocí zemědělského hospodaření.

           Do odsunu německého obyvatelstva, roku 1945, se o zdejší louky staral hospodář Norber Tippelt. Zpět do péče rozsáhlého rodu Tippeltů se Černá Paseka vrátila po téměř 70 letech, v roce 2014.

Podpořte krkonošské louky, přijeďte se na ně podívat …

Černá Bouda
Černá Bouda
mochna zlatá
mochna zlatá
Černá Bouda
Černá Bouda
Černá Bouda
Černá Bouda