Křížlice

souřadnice:

50.6572411N

15.5058056E

pastva

s dětským kočárkem

prodej ze dvora

    Obec Křížlice je známá především díky dvěma kostelům – katolickému a evangelickému a zachovalé lidové architektuře. Pojďme se však podívat na louky, kvůli kterým tu jsme…

        Louky v Křížlicích lze velmi jednoduše rozdělit na dva základní typy, které pozná i necvičené oko – nahoře kolem hlavní silnice do Pasek nad Jizerou jsou louky rovnější, málo členěné mezemi a jinými krajinnými prvky. Pokud ale budeme procházet Křížlicemi dolů k Jizerce, charakter krajiny se změní. Louky jsou svažité, členěné mnoha mezemi a teráskami, na rovnějších místech jsou mnohde stále ještě obdělávaná malá políčka. Právě tyto louky unikly scelování pozemků za dob komunismu a patří mezi nejhodnotnější, které v Křížlicích najdeme. Mimo mnoha nenápadných, ale o to ohroženějších druhů zde rostou i nápadné orchideje – Bradáček větší (Platathera bifolia), Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a mnohé další, které v kulturní krajině již nenajdeme. V horní části Křížlic můžeme najít místního hospodáře Zbyňka Malinského, který chová skot a ovce. Hospodářství se nachází okolo malebné staré roubenky, a už jen kvůli ní stojí rozhodně za návštěvu!

Podpořte krkonošské louky, přijeďte se na ně podívat …

Křížlice
Křížlice
pětiprstka žežulník
pětiprstka žežulník
louka na Strážní hůře
louka na Strážní hůře