Výsluní

souřadnice:

50.6922292N, 15.7637956E

pastva

   Druhově bohatá pastvina s velmi členitým a heterogenním okolím. V louce najdeme jednotlivé kameny a kamenné zídky s nízkými porosty žlutě kvetoucích jestřábníků. Loukou protéká také několik stružek ústících do Žlebského potoka. Kolem nich je vegetace vyšší, s dominujícími pcháči. Přímo v louce má vegetace charakter smilkových luk, v místech s hlubšími půdami pak přechází k více úživným typům stanovišť.  Ze vzácných rostlin zde lze spatřit druhy pětiprstka žežulník, světlík lékařský, jestřábník oranžový, zvonek český, hvozdík kropenatý, mochna zlatá či mateřídouška vejčitá.    Bohatá nabídka kvetoucích rostlin, jihozápadní expozice a závětří umožňuje existenci pestrých společenstev bezobratlých, zejména motýlů, včetně okáče rudopásného, o. černohnědého či skvrnušky lesní, jejíž housenky způsobují požerky na listech přítomných kostivalů lékařských. Bujnou vegetaci okolo struh vyhledává také vláhomilka Euthycera chaerophylli. V této vegetaci totiž žije mnoho na vlhkost náročných plžů, zejména slimáčků, v jejichž tělech se ektoparaziticky vyvíjejí larvy vláhomilek. 

Podpořte krkonošské louky, přijeďte se na ně podívat …

Výsluní
Výsluní
Výsluní
Výsluní
vláhomilka
vláhomilka
skvrnuška lesní
skvrnuška lesní