Portášky

souřadnice:

50.7001361N, 15.7680711E

pastva

tisk vizitky

       Jedná se o druhově velmi bohaté smilkové louky v mozaice s více úživnými typy stanovišť v místech s hlubšími půdami.  Celý svah je jižně orientován. Louka zaujme především bohatými populacemi vzácných rostlin jako je kupříkladu mochna zlatá, vítod obecný, škarda velkoúborná, zvonek český, prha arnika, jestřábník oranžový nebo pětiprstka žežulník.

       Louka je v tomto místě sečena, v horní části však probíhá pastva skotu. Část pod cestou spásají především ovce. Sečené části jsou nejkvětnatější a právě v nich jsou také nejbohatší společenstva bezobratlých. K hojným motýlům patří černokřídlec smuteční, typický obyvatel výše položených luk, nebo zelenáček šťovíkový, jehož housenky se živí šťovíkem kyselým. Na kvetoucích rostlinách hledají potravu i další zástupci hmyzu, například dospělci kuklice Phasia barbifrons. Larvy kuklic však patří mezi parazity různých skupin hmyzu. Bohatá nabídka hmyzu pak láká i ptáky. V křovinách na okraji louky je k slyšení třeba pěnice černohlavá.

Podpořte krkonošské louky, přijeďte se na ně podívat …

Portášky
Portášky
louka s jestřábníkem oranžovým
louka s jestřábníkem oranžovým
zelenáček šťovíkový
zelenáček šťovíkový
kuklice
kuklice