Dolní Malá Úpa – Rennerovy Boudy a U Kostela

souřadnice Rennerovy boudy:

50.7310778N

15.8166125E

cyklostezka

souřadnice

U Kostela:

50.7260114N

15.8169558E

pastva

s dětským kočárkem

     Osada Rennerovy Boudy patřící k Dolní Malé Úpě navazuje na enklávu U Kostela. Na Rennerových Boudách si můžete všimnout roztroušené zástavby horské lidové architektury. U kostela je část obce, která tvořila do roku 1948 přirozené centrum Malé Úpy. Nacházela se zde fara, pošta, škola a hostinec a dodnes vyhlášený kostel sv. Petra a Pavla.

     Na začátku enklávy (bod 1) je umístěna naučná cedule, která vysvětluje životní cyklus Hořečku mnohotvarého českého, jenž má v Krkonoších pouze jediné místo výskytu.

      Suché louky se smilkou tuhou, mochnou zlatou a zlatobýlem obecným střídají louky středně vlhké, druhově bohaté a krásně barevné. Pestrost květů mají na svědomí byliny. Tady můžeme nalézt světlíky, pryskyřník prudký i platanolistý, zvonek okrouhlolistý, jestřábník oranžový, silenku dvoudomou a místy mnohem zajímavější zvonek český a krásně růžově kvetoucí orchidej pětiprstku žežulník. Enkláva má i několik podmáčených míst a pramenišť – na jednom z nich můžete nalézt růžově kvetoucí drobnou rostlinku všivec lesní, což je „méně“ chráněný bratr endemitního všivce krkonošského. A proč má takové zvláštní jméno všivec? Krom toho, že jeho způsob života je částečně parazitický, se jeho odvaru používalo v lidovém léčitelství právě k hubení vší.

         Jsou tu louky sečené, pasené i místa ponechaná ladem. Část luk zde od roku 2016 spásá skotský náhorní skot (Highland Cattle, rohatí chlupáči) farmáře Jiřího Šimůnka z ekologické farmy na Sagasserových Boudách. Na tomtéž místě v penzionu U Bohouše mohou zájemci ochutnat maso této typicky horské krávy, jak ve formě steaků, tak v mnoha dalších originálních receptech. 

Podpořte krkonošské louky, přijeďte se na ně podívat …

Rennerovy boudy
Rennerovy boudy
všivec lesní
všivec lesní
všivec lesní
všivec lesní
Dolní Malá Úpa
Dolní Malá Úpa